Wymiany i zwroty

ikonka zwroty
 1. Jeśli produkty zamówione przez Państwa znajdują się na stanie magazynowym wysyłka następuje maksymalnie 2 dni robocze po złożeniu zamówienia.
 2. Jeśli w Państwa zamówieniu pojawią się produkty grawerowane lub zdobione, dla których czas realizacji jest dłuższy wysyłamy zamówienie w czasie wydłużonym o realizację produktów.
 3. Klient może w ciągu 10 dni od dnia dostarczenia mu towaru bez podania przyczyny odstąpić od umowy, składając odpowiednie oświadczenie na piśmie. Niezwłocznie po dokonaniu skutecznego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest zwrócić sprzedawcy towar w stanie niezmienionym wraz z wszelkimi dodatkami, które Klient otrzymał przy dostawie. Towar należy przesłać zabezpieczony przed zniszczeniem do siedziby firmy Sigma Glass Producent Szkła Ozdobnego i Artystycznego w Pogórskiej Woli 70A , 33-152 Pogórska Wola.
 4. W razie odstąpienia od umowy Klient otrzymuje zwrot kwoty zapłaconej za zamówiony towar. Zwrotowi podlega również koszt przesyłki poniesiony przez Klienta za dostarczenie do niego towaru. Zwroty pieniężne dokonywane są niezwłocznie po skutecznym odstąpieniu przez Klienta od umowy. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta. Koszt odesłania towaru do sprzedawcy pokrywa Klient.
 5. Ewentualne uszkodzenia paczki/towaru dostrzeżone przy odbiorze Klient niezwłocznie zgłasza osobie dostarczającej przesyłkę i jeżeli jest to możliwe uzyskuje od niej pisemne potwierdzenie tej okoliczności ( protokół ) ze wskazaniem zaistniałych uszkodzeń. O powyższym fakcie Klient zawiadamia również Sprzedawcę i przesyła mu potwierdzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Zawiadomienia Sprzedawcy Klient dokonuje na adres mailowy: biuro@sigma-glass.pl lub jakikolwiek inny adres Sprzedawcy dostępny dla Klienta w terminie do 3 dni roboczych. Dostarczenie przez Klienta ww. potwierdzenia uszkodzeń nie stanowi warunku rozpatrzenia jego reklamacji. Z uwagi na rodzaj i właściwości dostarczanej przesyłki jako produktu łatwo podlegającego uszkodzeniom przedłożenie wyżej opisanego dowodu ułatwi Sprzedawcy przeprowadzenie procesu reklamacji. Jednakże w każdym przypadku, Klient w trakcie procedury reklamacyjnej obowiązany jest wykazać, że uszkodzenia istniały w chwili wydania mu zamówionego towaru.” (zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego Dz. U. 2002. nr 141 poz. 1176 ze zm. w zw. z dyrektywą 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji.)
 6. Jeżeli Klient stwierdzi, że dostarczony mu towar nie jest zgodny z zamówieniem powinien odesłać go przesyłką pocztową w stanie niezmienionym na adres Sklepu, wraz ze szczegółowym opisem reklamacji na swój koszt.
 7. Reklamowany produkt należy bezpiecznie zapakować wraz z wszelkimi dodatkami otrzymanymi przy dostawie i odesłać na własny koszt w ciągu 14 dni na adres Sigma Glass Producent Szkła Ozdobnego i Artystycznego w Pogórskiej Woli 70A , 33-152 Pogórska Wola wraz z fakturą VAT, a przyczynę reklamacji wskazać na piśmie i wysłać wraz z produktem lub na adres mailowy biuro@sigma-glass.pl
 8. W przypadku uwzględnienia reklamacji Klient otrzymuje zwrot kwoty zapłaconej za reklamowany towar lub inny towar odpowiadający kwocie zamówienia w kwocie netto. Zwroty pieniężne dokonywane są niezwłocznie po uzgodnieniu przez strony sposobu i warunków zwrotu.
 9. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 10. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia powstałe z przyczyn leżących po stronie Klienta np.: nieprawidłowe rozpakowanie paczki, uszkodzenia mechaniczne, użytkowanie produktu niezgodne z przeznaczeniem.
 11. Wszelkie koszty nieuzasadnionej reklamacji ponosi Klient (zwłaszcza koszty przesyłki). Dotyczy to sytuacji gdy, ocena zasadności składanej reklamacji nie wymagała od Klienta fachowej wiedzy i Klient oceniając rozsądnie według przeciętnego rozeznania powinien wiedzieć, że reklamacja nie zasługuje na uwzględnienie (reklamacja oczywiście nieuzasadniona).
 12. Zastrzega się, iż w przypadku zaginięcia wysłanej przez Klienta przesyłki ze zwracanym towarem, Sklep nie ponosi żadnej odpowiedzialności za towar. W takich przypadkach reklamacje należy wnosić do przewoźnika przesyłki. Z tego względu sugerujemy ubezpieczenie przesyłki przez Klienta.
 13. Sklep nie prowadzi wymiany towaru.

 • Zarejestruj się

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego lub zresetuj hasło