Producent Szkła Ozdobnego
i Artystycznego Piotr Sajdak

Pusty Sidebos Header

Promocje

Losowy produkt

Warunki korzystania


Rejestracja i logowanie

Jeżeli odwiedzają Państwo naszą stronę po raz pierwszy i nie mają założonego Konta Użytkownika, trzeba będzie je utworzyć. Można je zarejestrować, wybierając w menu "Zaloguj się" odnośnik "Nowe konto" oraz wypełnić formularz. W przypadku gdy mają już Państwo konto w systemie, wystarczy się zalogować - wpisać tylko NIP firmy i hasło, aby móc bez przeszkód składać zamówienia.

W formularzu prosimy bardzo o podanie swoich pełnych danych adresowych, oraz telefon kontaktowy. W każdej chwili jest możliwość modyfikacji wcześniej wprowadzonych danych - wystarczy wysłać do nas e-maila

Gwarantujemy, że podane przez Państwa dane nie będą udostępniane osobom trzecim ani wykorzystywane w jakikolwiek inny sposób, jak tylko do prowadzenia wysyłek oraz kontaktu.

Obsługa koszyka i składanie zamówień

Aby złożyć zamówienie, należy wybrać interesujący Państwa towar i kliknąć link koszyk (KUP TERAZ).

Po zalogowaniu, przez cały czas przeglądania oferty, Państwa koszyk z zakupami dostępny jest w prawym, górnym rogu ekranu. Kliknięcie odnośnika pozwoli pokazać lub ukryć zawartość koszyka. Jest on także dostępny z menu górnego.

W momencie wyboru towaru, pojawią się tam wyszczególnione pozycje, ich ilość i cena.

W każdej chwili istnieje możliwość rezygnacji z danej pozycji wybierając link Usuń, lub jeżeli chcemy zamówić większą ilość sztuk - wpisujemy w koszyku odpowiednią liczbę, a koszyk automatycznie się zaktualizuje.

Gdy zdecydują się Państwo na zakończenie zakupów i sfinalizowanie zamówienia, proszę kliknąć przycisk "Realizuj...".

Finalizacja zamówienia

Po wybraniu przycisku "Potwierdź zamówienie" otrzymają Państwo pocztą elektroniczną wiadomość z prośbą o potwierdzenie złożonego zamówienia - należy wtedy kliknąć na odnośnik potwierdzający, znajdujący się w tej wiadomości. Dopiero po tym potwierdzeniu zamówienie będzie przez nas realizowane.REGULAMIN


§1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy Sigma Glass Producent Szkła Ozdobnego i Artystycznego zwany dalej Sklepem, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

2. Sprzedawcą dokonującym sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu jest Sigma Glass Producent Szkła Ozdobnego i Artystycznego w Pogórskiej Woli 70A, 33-152 Pogórska Wola.

3. Informacje na temat swojej oferty Sklep zamieszcza na stronie internetowej www.sigma-glass.pl, zwanej dalej stroną internetową.

4. Informacje o produktach zamieszczone na stronach sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

5. Produkty sprzedawane w sklepie www.sigma-glass.pl są produktami dekoracyjnymi wykonanymi ze szkła i nie spełniają funkcji zabawek dla dzieci, a ewentualny kontakt dziecka z produktem musi odbywać się pod opieką osoby dorosłej.

§2 Warunki realizacji zamówienia

1. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez Klienta, do którego realizacji Sprzedawca będzie w każdym przypadku zobowiązany jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego akceptacja najpóźniej w chwili złożenia zamówienia.

2. Rejestracja nowych Klientów odbywa się po wcześniejszej weryfikacji poprawności danych w godzinach pracy biura tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

3. Zakupów w sklepie www.sigma-glass.pl mogą dokonywać podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

4. Wypełnienie i przesłanie przez Klienta formularza zamówienia stanowi złożenie oferty zakupu w rozumieniu kodeksu cywilnego.

5. Wszelkie informacje dotyczące zamawianych produktów można pozyskać pod numerem kontaktowym Sigma Glass Producent Szkła Ozdobnego i Artystycznego dostępnym na stronie internetowej Sprzedawcy bądź pod adresem mailowym biuro@sigma-glass.pl.

6. Dla klientów w Polsce: Wszystkie ceny podane w katalogu są cenami brutto tzn. ceny z uwzględnieniem aktualniej stawki podatku VAT. Ceny z katalogu nie obejmują kosztów transportu.

Dla klientów zagranicznych-export: Wszystkie ceny podane w katalogu są cenami netto tzn. ceny bez uwzględnienia aktualniej stawki podatku VAT. Sposób rozliczenia podatku VAT uzależniony jest od kraju z którego pochodzi kontrahent. Ceny z katalogu nie obejmują kosztów transportu oraz ewentualnych opłat celnych. Wszystkich klientów zagranicznych prosimy o kontakt z naszym działem sprzedaży. Dla klientów z krajów Unii Europejskiej: W związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej, wszystkich klientów mających siedzibę w innych krajach należących do Unii, prosimy o podanie nam swojego europejskiego numeru ewidencyjnego VAT umożliwiającego prawidłowe rozpoznanie przez system i wygenerowanie odpowiednich cen katalogowych.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie internetowej Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

7. Zamówienie można złożyć korzystając z formularza zamówienia umieszczonego na stronie internetowej. W formularzu Klient wskazuje takie dane jak lista zamawianych produktów, dane do faktury, pełny adres dostarczenia przesyłki, telefon kontaktowy, e-mail, określenie formy płatności, sposób dostawy.

8. Klient dostaje informacje od firmy jaką kwotę należy wpłacić za zamówienie oraz numer konta.

9. Zapłata za zamówiony towar może być dokonana za pomocą przelewu przed dostawą towaru oraz w postaci przesyłki pobraniowej. Sklep wysyła informację z kwotą oraz numerem konta:

ING Bank Śląski S.A. w Katowicach O/Tarnów
w przypadku płatności złotówkowej 55 1050 1562 1000 0022 6697 5503 PLN
w przypadku płatności w walucie obcej (euro) 42 1050 15621000 0090 6045 7455 EUR

W przypadku płatności przelewem, faktura pro-forma zostaje wysłana Klientowi pocztą elektroniczną.

10. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

11. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki Faktura VAT jest dowodem zakupu i jednocześnie podstawą do ewentualnych roszczeń reklamacyjnych

12. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób pod adres wskazany na formularzu zamówienia. Koszty dostawy zostaną doliczone do wartości zamówionych towarów w zależności od ich wagi, gabarytów i cennika firmy kurierskiej.

13. Transport zamówionego towaru na kwotę powyżej 1500 zł netto - na koszt nadawcy. Ze względów gabarytowych i bezpieczeństwa, towar na taką wartość umieszczamy i wysyłamy na palecie. Transport paczki kurierskiej:

a) w przypadku płatności przelewowej do 30 kg o wymiarach w cm - dł 40*szer 50*wys 100 – 20,00 zł netto.
b) w przypadku przesyłki pobraniowej do 30 kg o wymiarach w cm - dł 40*szer 50*wys 100 – 24,00 zł netto.

W przypadku towarów wysoko gabarytowych oraz ze wzgl. bezpieczeństwa (średn. pow. 15 cm. wysok. pow.60 cm.) towar umieszczamy i wysyłamy na palecie koszt wysyłki wynosi:

a) w przypadku płatności przelewowej 120 zł. netto.
b) w przypadku przesyłki pobraniowej 124 zł. netto

14. Wysyłki towaru odbywają się od poniedziałku do piątku.

15. Magazynem właściwym do wydania towaru jest magazyn w Pogórskiej Woli 70A, 33-152 Pogórska Wola. Godziny pracy magazynu od 7.00 do 15.00

16. Przesyłki zagraniczne, są realizowane po indywidualnym określeniu kosztów dostawy.

17. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony przez Klienta pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Klienta przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko jego utraty lub uszkodzenia.

§3 Zwroty, reklamacje i wymiana

1. Klient może w ciągu 10 dni od dnia dostarczenia mu towaru bez podania przyczyny odstąpić od umowy, składając odpowiednie oświadczenie na piśmie. Niezwłocznie po dokonaniu skutecznego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest zwrócić sprzedawcy towar w stanie niezmienionym wraz z wszelkimi dodatkami, które Klient otrzymał przy dostawie. Towar należy przesłać zabezpieczony przed zniszczeniem do siedziby firmy Sigma Glass Producent Szkła Ozdobnego i Artystycznego w Pogórskiej Woli 70A, 33-152 Pogórska Wola.

2. W razie odstąpienia od umowy Klient otrzymuje zwrot kwoty zapłaconej za zamówiony towar. Zwroty pieniężne dokonywane są niezwłocznie po skutecznym odstąpieniu przez Klienta od umowy. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta. Koszt odesłania towaru do sprzedawcy pokrywa Klient.

3. Ewentualne uszkodzenia paczki/towaru dostrzeżone przy odbiorze Klient niezwłocznie zgłasza osobie dostarczającej przesyłkę i jeżeli jest to możliwe uzyskuje od niej pisemne potwierdzenie tej okoliczności (protokół) ze wskazaniem zaistniałych uszkodzeń. O powyższym fakcie Klient zawiadamia również Sprzedawcę i przesyła mu potwierdzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Zawiadomienia Sprzedawcy Klient dokonuje na adres mailowy: biuro@sigma-glass.pl lub jakikolwiek inny adres Sprzedawcy dostępny dla Klienta w terminie do 3 dni roboczych. Dostarczenie przez Klienta ww. potwierdzenia uszkodzeń nie stanowi warunku rozpatrzenia jego reklamacji. Z uwagi na rodzaj i właściwości dostarczanej przesyłki jako produktu łatwo podlegającego uszkodzeniom przedłożenie wyżej opisanego dowodu ułatwi Sprzedawcy przeprowadzenie procesu reklamacji. Jednakże w każdym przypadku, Klient w trakcie procedury reklamacyjnej obowiązany jest wykazać, że uszkodzenia istniały w chwili wydania mu zamówionego towaru.” (zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego Dz. U. 2002. nr 141 poz. 1176 ze zm. w zw. z dyrektywą 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji.)

4. Jeżeli Klient stwierdzi, że dostarczony mu towar nie jest zgodny z zamówieniem powinien odesłać go przesyłką pocztową w stanie niezmienionym na adres Sklepu, wraz ze szczegółowym opisem reklamacji na swój koszt.

5. Reklamowany produkt należy bezpiecznie zapakować wraz z wszelkimi dodatkami otrzymanymi przy dostawie i odesłać na własny koszt w ciągu 14 dni na adres Sigma Glass Producent Szkła Ozdobnego i Artystycznego w Pogórskiej Woli 70A, 33-152 Pogórska Wola wraz z fakturą VAT, a przyczynę reklamacji wskazać na piśmie i wysłać wraz z produktem lub na adres mailowy biuro@sigma-glass.pl

6. W przypadku uwzględnienia reklamacji Klient otrzymuje zwrot kwoty zapłaconej za reklamowany towar lub inny towar odpowiadający kwocie zamówienia w kwocie netto. Zwroty pieniężne dokonywane są niezwłocznie po uzgodnieniu przez strony sposobu i warunków zwrotu.

7. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

8. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia powstałe z przyczyn leżących po stronie Klienta np.: nieprawidłowe rozpakowanie paczki, uszkodzenia mechaniczne, użytkowanie produktu niezgodne z przeznaczeniem.

9. Wszelkie koszty nieuzasadnionej reklamacji ponosi Klient (zwłaszcza koszty przesyłki). Dotyczy to sytuacji gdy, ocena zasadności składanej reklamacji nie wymagała od Klienta fachowej wiedzy i Klient oceniając rozsądnie według przeciętnego rozeznania powinien wiedzieć, że reklamacja nie zasługuje na uwzględnienie (reklamacja oczywiście nieuzasadniona).

10. Zastrzega się, iż w przypadku zaginięcia wysłanej przez Klienta przesyłki ze zwracanym towarem, Sklep nie ponosi żadnej odpowiedzialności za towar. W takich przypadkach reklamlacje należy wnosić do przewoźnika przesyłki. Z tego względu sugerujemy ubezpieczenie przesyłki przez Klienta.

11. Sklep nie prowadzi wymiany towaru.

§4 Postanowienia końcowe

1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sigma Glass Producent Szkła Ozdobnego i Artystycznego w Pogórskiej Woli danych osobowych Klienta zawartych w zamówieniu.

2. Opisy i zdjęcia produktów podane na stronie internetowej odpowiadają przeciętnym cechom (wyglądowi) produktów danego rodzaju. Z uwagi na rodzaj i specyfikę produkcji towar może nieznacznie różnić się od danych wskazanych na stronie internetowej. Drobne i nieistotne różnice wynikające wyłącznie z wyżej opisanych okoliczności nie podlegają reklamacji.

3. Z uwagi na rodzaj i specyfikę produkcji towaru świecznik należy korzystać ze świecznika dobranego do typu świecy, który nie zakrywa świecy i nie ogranicza dostępu tlenu do płomienia. Należy ustawić świecznik w takim miejscu aby chronić go przed przeciągami na przykład nie należy ustawiać świecznika w pobliżu otwartego okna czy drzwi.